Veel borstkankerpatiënten gebruiken medicinale cannabis, al dan niet ‘stiekem’

Bijna de helft van de borstkanker patiënten in deze Amerikaanse studie gebruikt cannabis. Daarmee worden de symptomen prima bestreden, al schort het wel aan kennis van zaken bij zowel patiënt als behandelend arts.